Govern de la Generalitat 2006

Darrer Govern de Pasqual Maragall (Maig 2006)