EL BATXILLERAT: SENTIT I VALORS


Lliçó inaugural del curs 2012-13 de la Societat Catalana de Pedagogia de l'Institut d'Estudis Catalans pronunciada el 24 d'octubre de 2012
Cliqueu aquí per accedir a la sessió i la conferència