Epicureisme avui

Reportatge sobre la intervenció tinguda a la UPEC 2010  aparegut al diari Públic el 15.7.10. Cliqueu "més informació" per accedir-hi