EDUCACIÓ I RESPONSABILITAT

El dia 15 de març de 2011 es va celebrar el Plenari del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona: cap a l'horitzó 2015, al Saló de Cent de Barcelona, amb la conferència al text prèviament escrit de la qual podeu accedir clicant sobre el seu títol:
La resposta educativa de Barcelona: responsabilitat